شخصيت شناسی۲

شخصيت جدي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

جدي ها، اشخاصي خشك و جدي هستند و براي ابراز احساسات جايي باقي نمي‌گذارند. آنها از توانمندي هاي خود مطلع هستند، اما در ضمن محدوديت هاي خود را نيز مي‌شناسند. آنها گرفتار خود بزرگ بيني نمي‌شوند و خود را مسئول اعمال خويش مي‌دانند. اين شخصيت ها، متفكر، تحليل گر و ارزياب هستند و قبل از هر اقدامي‌آن را در ذهن خود مي‌پرورانند و سبك - سنگين مي‌كنند. جدي‌ها ديگران را دائماً ارزيابي مي‌كنند. آنها در ارزيابي ديگران به اندازه ارزيابي خود اهميت قائل مي‌شوند. آنها مسائل را پيش بيني مي‌كنند و وقتي اتفاقات ناخوشايند رخ مي‌دهد براي روبرو شدن با آنها آمادگي لازم را دارند. جدي‌ها ادب را رعايت مي‌كنند و اگر احساس كنند نسبت به ديگران بي ادبي كرده اند يا كاري را از روي بي فكري انجام داده اند بسيار ناراحت مي‌شوند.

همسر مناسب شخصيت جدي

جدي ها، طالب همسراني هستند كه به شدت پذيرا باشند و آنها را آن طور كه هستند قبول كنند. مناسب ترين همسر براي جدي‌ها " مهر طلب "‌ها هستند. جدي با جدي نيز مي‌تواند كنار بيايد زيرا هر دو از دنيا، درك و برداشت مشابهي دارند؛ اما احتمالاً بهتر است " جدي‌ها " كساني را به همسري برگزينند كه در زمينه هاي اجتماعي قوي تر باشند. " ماجراجوها " " متلون‌ها " و "نمايشي ها" شخصيت هاي مناسبي براي همسري جدي‌ها نيستند.

شخصيت با خصيصه هاي فردي

زنان و مردان با ويژگي " خصيصه هاي فردي"، به هيچ شخص ديگري شباهت ندارند. شش ويژگي و رفتار زير از جمله خصوصيات بارز سبك " خصيصه هاي فردي" است.

1-     زندگي دروني: افراد با اين ويژگي تحت تأثير باورها و احساسات خود هستند خواه ديگران اين ارزش هاي آنها را قبول داشته يا نداشته باشد.

2-     دنياي خود: آنها افرادي مستقل هستند و به روابط نزديك و صميمانه معدودي احتياج دارند.

3-     اين دسته افراد طرز زندگي جالب، غير معمولي، و اغلب عجيب و غريب دارند.

4-     آنها به چيزهاي مرموز، پوشيده، فراحسي ( منظور پاسخ به محرك هاي بيروني بدون هيچ گونه تماس حسي شناخته شده است كه شكل هاي مختلفي دارد مانند غيبگويي، پيشگويي و ... ) و فوق طبيعي علاقه مندند.

5-     آنها به انديشه هاي مجرد بها مي‌دهند.

6-     علي رغم آنكه اين سبك شخصيتي تحت تأثير درون خويشتن است و به دل و ذهن خود توجه دارد، نسبت به ديگران و واكنش هاي آنها در برابر خود حساس است.

همسر مناسب شخصيت با  خصوصيات فردي

اين تيپ شخصيتي معمولاً خود را با نيازهاي ديگران تطبيق نمي‌دهد و به همين دليل نمي‌تواند با شخصيت هاي ماجراجو و جدي و پرشور كنار بيايد. " خصيصه هاي فردي "، طالب همسري است كه او را به همان شكلي كه هست بپذيرد. معمولاً شخصيت فارغ البال مي‌تواند با اين دسته از مردم كنار بيايد، اگر زن و مرد با شخصيت خصيصه هاي فردي با هم ازدواج كنند ممكن است بتوانند دنياي كوچكي از آن خود بسازند كه در آن دنياي حقيقي متعارف، فرصتي براي خودنمايي نداشته باشند.

براي كنار آمدن با شخصيت خصيصه هاي فردي، به او كمك كنيد تا به روحيه اش بيشتر برسد. بعضي از اين اشخاص فرصت و توانايي پرداختن به علايق و خواسته هاي خود را ندارند و در نتيجه ناخشنود مي‌شوند و خود را ناموفق احساس مي‌كنند، بي جهت به او فشار نياوريد تا خود را با شرايط دنياي حقيقي شما سازگار كند. براي هم رنگ شدن با دنياي حقيقي او نيز خودتان را تحت فشار قرار ندهيد . به جاي آنكه فقط به اين مطلب فكر كنيد كه دنياي شما متفاوت است، بهتراست با يكديگر درباره اين تفاوت‌ها بحث كنيد. براي كنار آمدن با هم آماده باشيد و گاه راههاي جداگانه خود را بيپماييد. بسياري از شخصيت هاي " خصيصه فردي" فراموش كارند. آنها به قدري در دنياي درون خود غرق مي‌شوند كه بايد زمان پرداخت اجاره خانه، خريد مايحتاج زندگي، خريد لباس براي بچه‌ها و يا خاموش كردن چراغها را به هنگام خواب به آنها متذكر شد.

محققان و روان شناسان، به گونه ديگري نيز از شخصيت تقسيم بندي هايي به عمل آورده اند و آنها را به سه دسته كلي تقسيم نموده اند. دسته اول شخصيت هاي پارانوئيد، اسكيزوئيد و اسكيزوتايپي را در بر مي‌گيرد. افراد اين گروه اغلب غير عادي به نظر مي‌رسند. دسته دوم، " شخصيت هاي ضد اجتماعي " مرزي، نمايشي و خود شيفته را شامل مي‌شود و دسته سوم، " شخصيت اجتنابي و وابسته وسواسي را تشكيل مي‌دهد. براساس راهنماي تشخيصي و آماري اختلال هاي رواني "، (DSM- IV) اختلالات شخصيتي نيز دقيقاً به صورت فوق تقسيم بندي شده است، كه در زير اشاره اي كاملاً  كوتاه و گذرا به هر يك داريم.

شخصيت پارانوئيد يا سوء ظني ( Paranoid Personality)

افرادي كه چنين شخصيت هايي دارند، بسيار مغرورند، همچنين حسود و كمي‌ستيزه جو هستند، فوراً درگيري پيدا كرده، به سرعت دعوا مي‌كنند. بسيار بدبين اند. به ويژه نسبت به همسران خودشان. اين گروه، يك الگوي عدم اعتماد و سوء ظن نسبت به همه دارند و انگيزه هاي ديگران را بدخواهانه تفسير مي‌كنند. افراد مبتلا به اين اختلال تصور مي‌كنند كه سايرين مي‌خواهند آنها را استثمار كنند، فريب دهند يا به آنها آسيب برسانند. پيوسته كينه به دل مي‌گيرند. يعني اشتباهها، خطاها و لغزش هاي ديگران را نمي‌بخشند.

شخصيت اسكيزوئيد ( Schizoid)

كسي كه چنين شخصيتي دارد، بسيار منزوي است. براي ديگران كاملاً بي آزار است و در گوشه اي كتاب مي‌خواند، پيانو مي‌زند، و يا نقاشي مي‌كند. اما حتي يك دوست هم ندارد، به رقابت علاقه نشان نمي‌دهد، به شدت خجالتي است. در حالت بيمار گونه اش سردي هيجاني، كناره گيري و بي تفاوتي نشان مي‌دهد، تقريباً هميشه فعاليت هاي انفرادي را ترجيح مي‌دهد، در روابط او كناره گيري از اجتماع مشاهده مي‌شود. از فعاليت هاي معدودي لذت مي‌برد.

شخصيت اسكيزوتايپي ( Schizotypal)

در اينها نيز انزواطلبي زياد ديده مي‌شود. اسكيزو تايپ‌ها روابط نزديك و صميمانه را نمي‌پسندند، داراي عقايد عجيب و غريب هستند، مثلاً اعتقاد به خرافات، اعتقاد به روشن بيني، انديشه خواني و اشتغال هاي ذهني عجيب و غريب در آنها متداول است، عاطفه نامناسب يا محدود دارند.(DSMIV)

شخصيت ضد اجتماعي ( Antisocial)

چنين افرادي ضد قانونند. قانون خانه، مدرسه يا جامعه را زير پا مي‌گذارند، همه جا قانون شكني مي‌كنند، مثلاً عبور از چراغ قرمز علامت بدي است كه نشان دهنده شخصيت ضد اجتماعي فرد است. اين افراد به دزدي، تجاوز به حقوق ديگران، دروغگويي و هر گونه رفتارهاي ضد اجتماعي دست مي‌زنند و از هيچ تنبيهي عبرت نمي‌گيرند.

افرادي كه مبتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي هستند نمي‌توانند خود را با هنجارهاي اجتماعي سازش دهند. پرخاشگرند، نسبت به امنيت خود و يا ديگران كاملاً بي پروا عمل مي‌كنند. زماني كه حقوق اجتماعي را پايمال مي‌كنند و به اذيت و آزار ديگران مي‌پردازند هيچگونه احساس پشيماني ندارند. مسئوليت ناپذيرند، به فريبكاري و دروغ متوسل مي‌شوند.

شخصيت نمايشي يا هستيريك ( Histrionic)

مردمي‌كه داراي اين گونه شخصيت هستند، رفتارهاي بچگانه در آنها زياد ديده مي‌شود. حساس، حسود و زود رنج اند. زنان نمايشي يا هستيريك، پوشش عجيب و غريب دارند؛ غالباً لباس هاي كم مي‌پوشند؛ آرايش تند و تيزي دارند و رفتارشان زننده است،. از جمله صفات اين گونه شخصيت‌ها اين است كه هيچگاه بزرگ نمي‌شوند و با وجود چهل، پنجاه سال سن هنوز رفتار بچگانه دارند؛ سگ و گربه نگه مي‌دارند در سنين بالا عروسك دارند. اگر اين افراد خانم هستند هيچ كاري در خانه انجام نمي‌دهند. ميهمان دعوت نمي‌كنند يعني اينها را بايد به عنوان يك همسر در ويترين گذاشت.

از جمله علائم اختلال شخصيت هستيريك ( نمايشي ) عبارت اند از:

1)     در موقعيت هايي كه مركز توجه نيست به او خوش نمي‌گذرد و ناراحت است.

2)     در تعامل با ديگران رفتار نامناسب نشان مي‌دهد.

3)     بيان هيجان‌ها در وي سطحي و به سرعت متغير است.

4)     همواره از ظاهر جسماني خود براي جلب توجه ديگران استفاده مي‌كند.

5)     سبك گفتاري فرد به شدت تأثير گذار و فاقد جزئيات است.

6)     تلقين پذير است و روابط را صميمانه تر از آنچه واقعاً هست، تلقي مي‌كند.

 

شخصيت خود شيفته (Narcissistic)

كساني كه داراي اين شخصيت اند مردماني بسيار خودخواه هستند و توجه خاصي به خود دارند. بر پيشرفت استعداد هاي خود اغراق مي‌كنند. و نسبت به ديگران بسيار حسود هستند. براي خود ارج و اعتبار فراواني قائل اند. خود را بهترين فرد مي‌دانند و اجازه  ابراز وجود به كسي نمي‌دهند و بالاترين حد ناسازگاري را با محيط دارند. كساني كه به اختلال شخصيت خودشيفتگي دچارند نياز به تحسين و تمجيد دارند. افراد مبتلا به اختلال شخصيت خودشيفته معتقدند كه برتر، استثنايي يا بي همتا هستند و از ديگران نيز انتظار دارند با آنها به همين صورت برخورد كنند، عزت نفس آنها تقريباً به طور ثابتي شكننده است. با خيالپردازي هاي مربوط به موفقيت نامحدود، قدرت، زيركي، زيبايي و با عشق ايده ال اشتغال ذهني دارند. خودشيفته‌ها فاقد درك همدلانه هستند و نمي‌توانند بفهمند كه ديگران چه احساسي دارند كنار آمدن با يك شخصيت خودشيفته بسيار دشوار است . اينها معمولاً دوستانشان را از دست مي‌دهند . آنها بسيار مغرورند، هيچگاه در صف نمي‌ايستند و رعايت نوبت نمي‌كنند و از ديگران توقعات بسيار نا به جا و خود خواهانه دارند.

شخصيت اجتنابي ( Avoidant)

گروهي كه داراي اين شخصيت اند، بسيار محافظه كارند، با هيچ موقعيتي مقابله نمي‌كنند، سعي مي‌كنند از هر موضوع مشكوكي فاصله بگيرند، ترسو هستند، از رويارويي با مردم و يا  از يك استرس فرار مي‌كنند. در زندگي خود حاضر به هيچ ريسكي نيستند، يك زندگي ثابت و محتاطانه و دور از هر مخاطره را انتخاب مي‌كنند. شخص مبتلا به اختلال شخصيتي اجتنابي، در شرايط دشواري به سر مي‌برد. از يك سو خواهان مراوده با ديگران است و از سوي ديگر نمي‌تواند به راحتي با آنها ارتباط برقرار كند.

"DSM-IV (جدول تشخيصي آماري بيماري هاي رواني) "، شخصيت اجتنابي را با خصوصيات زير توصيف مي‌كند:

1)     از فعاليت هاي شغلي كه مستلزم ارتباط ميان فردي است، به علت ترس از انتقاد، عدم تأييد يا طرد، اجتناب مي‌كند.

2)     مايل نيست با ديگران در ارتباط باشد، مگر مطمئن شود كه مورد محبت قرار مي‌گيرد.

3)     در روابط صميمانه به علت ترس از شرمساري يا مسخره شدن محدوديت نشان مي‌دهد.

4)     به علت احساس بي كفايتي، در موقعيت هاي بين فردي جديد، كمرو است.

5)     از لحاظ اجتماعي خود را نالايق، و از لحاظ شخصي خود را فاقد جاذبه مي‌پندارد.

6)    

/ 8 نظر / 37 بازدید
N.D.hoseini

سلام* خسته نباشيد.مثل هميشه مطلبتون خوب و کامل بود.موفق باشيد.

sepidar

ey val baba mashallah ye ketabe ravanshenasi piade kardi rafigh kheili khosham oomad khosoosan dar babe shaksiate vabaste.

بنده خدا

سلام.اين جا چه خبره؟از اين همه مطلب جالب استفاده می کنيد ولی ۱ تشکر نمی کنيد؟!!(منظورم با اونايی که اينجارو می خوننه!!!) به هر حال اقای الکس من از جانب همه از شما تشکر می کنم.ما منتظر مطالب بعدی هستيم

N.d.hoseini

سلام* چرا اينجا همه ساکتن؟! احتمالا ۲ حالت داره : ۱-همه ازدواج کردن و رفتن! ۲-بي خيال ازدواج شدن و رفتن!اما به هر حال ما که بازم اینجارو میخونیم هر چند که گرفتاره یکی از حالتایی که گفتم شدم!.

N.d.hoseini

در ضمن نمی خوايد اپ کنيد؟!! باور کنيد اينقدر اين مطلبو خوندم که شخصيت خودمم قاطی کردم کدومه؟!! مشتاقانه منتظر مطلب جديد هستيم. موفق و پيروز باشيد.

parparvaaz

سلام کمی از متن خيلی خيلی طولانی ات را خوندم به نظر من کمی در زمينه خلاصه نويسی فعاليت کن چون در اين زمان کمتر کسی دنبال مطالب طولانی می رود و وسط کار پشيمان می شود . البته من فرصت خواندن مطالبت را نداشتم . شنيده ام که ازدواج يک امر آگاهانه در ضمير ناخودآگاه آدمی است و قبل از توافق روحی بين اشخاص در شب هيچ اتفاقی در روز نمی افتد حال می خواهد آن اتفاق يک تصادف رانندگی باشد يا يک زد و خورد خيابانی ويا هر چيز ديگر . موفق باشی

parparvaaz

ببين سلام گفتم شايد خواسته بودی جوابی به من بدهی و نتوانستی چون آدرسم اشگال داشت ولی حالا آن برطرف شده اگه دوست داشتی سری به ما بزن ...

وحيد

سلام وب پر محتوايی داری با اجازه پيوندش کردم